fw-1

Eksperymenty i doświadczenia

samodzielne odkrywanie świata nauki przez uczniów

Rozwój kompetencji kluczowych

łatwiejsze funkcjonowanie w dorosłym życiu

Wsparcie
nauczyciela

rozwój indywidualnego podejścia do ucznia

„Akademia kompetencji kluczowych w Aglomeracji Opolskiej”

Wartość projektu: 3 126 364,70 PLN, w tym 2 558 702,00 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Projekt powstał w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane problemy i potrzeby 7 szkół podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych Aglomeracji Opolskiej. Cel główny: podniesienie poziomu edukacji w 7 szkołach podstawowych i 2 szkołach gimnazjalnych z terenu Aglomeracji Opolskiej woj. opolskiego poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod nauczania kształtujących kompetencje kluczowe w okresie od I 2017 do XII 2018 r.  Realizacja celu głównego nastąpi poprzez działania zmierzające do podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych i kształtowania właściwych postaw niezbędnych do późniejszego funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia nauczyciela do ucznia, zwracając szczególną uwagę na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoły uczestniczące w projekcie:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Malni
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle
  6. Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Górażdżach
  7. Zespół Szkół Specjalnych Juliana Tuwima w Krapkowicach
  8. Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim
  9. Publiczne Gimnazjum w Przyworach
0
Szkół
0
Nauczycieli
0
Uczniów